Giao dịch nạp tiền tại Dafabet ?

Nếu trạng thái nạp tiền của bạn trong Lịch Sử Giao Dịch là Đang chờ (có thể nhấn được), tức là bạn đang được yêu cầu cần chỉnh sửa lại giao dịch của mình.

Nhấn vào dòng chữ “Đang chờ” thì bạn sẽ được dẫn đến giao dịch đang chờ đó.

Bạn vui lòng điền các thông tin cần thiết được yêu cầu tại mẫu đơn ở trên, sau đó nhấn “Nộp đơn” và đợi khoản tiền nạp được cộng vào tài khoản.