Video đang hiển thị nhưng âm thanh thì không. Tôi phải làm gì?

Kiểm tra card âm thanh từ máy tính của bạn và đảm bảo rằng âm thanh vẫn được chay. Bạn có thể cũng cần kiểm tra âm lượng để chắc chắn là âm thanh đã được bật.