Khi nào tôi có thể bắt đầu xem video trực tuyến?

Một video đã có sẵn sẽ phát trực tuyến trong vòng 2 phút trước khi sự kiện bắt đầu và sẽ tự động hiển thị trong Trung tâm truyền hình trực tuyến. Nếu có sẵn nhiều video, thì chỉ video đầu tiên sẽ hiển thị và bạn có thể chọn video khác có sẵn trong danh sách thả xuống.