Nạp tiền vào tài khoản Dafabet như nào?

Nhấn vào nút “Nạp tiền” trên thanh công cụ hoặc trong cột Thao Tác của sản phẩm bạn muốn nạp tiền.

Chọn phương thức thanh toán bạn muốn:

 1. Chuyển Khoản Qua Ngân Hàng Địa Phương
  • Thực hiện theo yêu cầu để nhậ thông tin Ngân hàng hỗ trơ được cung cấp. Nhấn chọn “Lưu” nếu bạn chuyển khoản qua ngân hàng ngoại tuyến (ví dụ ATM, tại quầy giao dịch).
  • Tiến hành Nạp tiền qua Ngân Hàng Địa Phương, ATM, Máy Tự Động Nạp Tiền (CDM), Tại Các Quầy Giao Dịch hoặc Ngân Hàng Trực Tuyến (Internet Banking).
  • Quay trở lại trang Thu Ngân Dafabet để hoàn thành Mẫu Nạp Tiền, sau đó nhấn vào nút “Gửi”.
 2. Các Phương Thức Thanh Toán Tự Động
  • Điền các thông tin cần thiết và nhấn “Gửi”.
  • Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến Trang Web của ngân hàng để nạp tiền.

Khi nạp tiền thành công, bạn sẽ được chuyển tới trang xác nhận Đã nạp tiền hoàn tất!