Ném phi tiêu

Luật cá cược Ném phi tiêu tại Dafabet

1
Moneyline và thị trường ứng với người thắng trong trận đấu. Thị trường Chấp, Trên/Dưới dựa trên số loạt đấu (trừ khi có xác định khác)

2
Nếu trận đấu bị hoãn và không bắt đầu trong vòng 12 giờ kể từ giờ bắt đầu lịch định tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu

3
Nếu người chơi không bắt đầu thi đấu mọi cá cược vào người chơi đó sẽ vô hiệu

4
Nếu trận đấu bắt đầu nhưng không kết thúc tất cả các cá cược là vô hiệu

5
Cá cược phóng phi tiêu trực tiếp được xác lập theo kết quả trận đấu. Số điểm ghi được không được cập nhật trong cá cược trực tiếp này.

6
Thị trường “180s” ứng với số “180s” tối đa được phi vào trong một trận đấu.