Phần thưởng khi bạn phát hiện và thông báo trang giả mạo Dafabet

Báo cáo bất kỳ trang web Dafabet giả mạo nào và bạn sẽ được tặng một khoản Tiền Thưởng lên đến 20.000 USD vào tài khoản Casino!

Cơ cấu tiền thưởng

Một website được coi là giả khi website đó tuyên bố là Dafabet bằng cách nói rằng nó là Dafabet, sử dụng logo hoặc tên của Dafabet, hoặc bắt chước bất kỳ website nào của Dafabet.

Phishing, hoặc chuyển hướng, là mục đích của những người vi phạm để có được thông tin nhạy cảm như tên người dùng, mật khẩu, chi tiết thẻ tín dụng (và đôi khi, gián tiếp, là tiền bạc) bằng cách giả làm Dafabet. Poaching là cách thức của các đối thủ cạnh tranh nhằm chiếm khách hàng/người chơi của Dafabet bằng cách liên hệ với người chơi và đưa ra các thông tin sai lệch về Dafabetet. Điều này có thể được thông qua Skype, email,..vv

Dafabet sẽ tặng thưởng 2.000.000 VNĐ vào Tài Khoản Casino (* Đk áp dụng) khi báo cáo của người chơi về trang web giả mạo được xác nhận là hợp lệ và trang web giả mạo đó chưa từng được phát hiện trước đây.

Nếu Quý Khách cung cấp được các thông tin có thể kiểm chứng về người điều hành các website giả mạo, để truy tố hoặc bắt giữ cá nhân này, một phần thưởng lên đến 400.000.000 VNĐ Tiền Thưởng Casino (* Đk. áp dụng) sẽ được tặng vào tài khoản của Quý Khách.

Ấn vào đây để báo cáo!

Lưu ý: Chúng tôi sẽ cần 20 ngày để xác nhận báo cáo.

Cách báo cáo trang web giả mạo

Với sự hỗ trợ liên tục của Quý Khách, Dafabet sẽ tặng thưởng cho mỗi báo cáo về trang web giả mạo mà chưa được liệt kê trong Danh Sách Những Trang Web Dafabet Giả Mạo. Dafabet sẽ chỉ tặng thưởng cho những báo cáo về trang web giả mạo, phishing hoặc poaching chưa từng được phát hiện trước đây, và được báo cáo bởi những người chơi đã đăng ký tài khoản tại Dafabet, với địa chỉ email khả dụng.